Nedan listas stödmedlemmar och privatpersoner eller företag som hjälpt oss på något sätt ekonomiskt men som inte är verksamma på Ingarvet.

AlphaCE

Engelbrektsgatan 34791 60 Falun

Tel: 076 000 8910 (Pär Andersson)

Email: par.andersson@alphace.se

Ett Fyrfaldigt Leve

Linslagarvägen 2
791 61 Falun
023-702 21 00

Email: info@ettfyrfaldigtleve.se

Gruvortens B&B

Krongårdsvägen 15
791 61 Falun
073-853 86 39

Email: marie@gruvortens.se

Handelsbanken Falun

Åsgatan 35
791 71 Falun
023-76 78 60

Email: falun@handelsbanken.se

Plusgymnasiet Falun

Åsgatan 33
791 71 Falun
023-775630

Email: Jacob.lonnerdal@plusgymnasiet.se

Scandic Hotel

Svärdsjögatan 51
791 31 Falun
023-669 22 00

Email: kerstin.qvillberg@scandichotels.com